Marriage record

Groom Gerrit Heijnjes
Bride Hendrietta Willemina van Huwet
Date of marriage 25 Jan 1761
Place of marriage Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
Father of the groom
Mother of the groom
Father of the bride
Mother of the bride
Former wife of groom
Former husband of bride
Witness
Witness
Witness
Witness
Religion
Notes Bruidegom geboren te Ackrum in Friesland, garde du corps van zijn doorlugtigste Hoogheid den Heere Prinse van Orange en Nassau, bruid geboren alhier, en beide wonende alhier.
Links